Case: Wärtsilä

”Liiketoimintalähtöinen globaali verkkopalveluoperointi onnistuu avoimen ja joustavan yhteistyön ansiosta”

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja. Globaalin palveluverkon avulla Wärtsilä tarjoaa asiantuntevaa tukea ja varmistaa palvelujen saatavuuden kaikkialla, missä sen asiakkaat toimivat.

Wärtsilän hankintastrategiana on keskittää yhteistyö huolellisesti valituille toimittajille, joiden innovatiivisuus ja suorituskyky pystyvät vastaamaan tiukkoihin vaatimuksiin. Ironnet on toiminut Wärtsilä Services -liiketoimintayksikön verkkopalveluoperaattorina yli 13 vuotta. Pitkäaikaisen kumppanuuden edellytys on vahva osaaminen sekä avoin ja jatkuva vuorovaikutus.

”Ironnetin syvä tekninen osaaminen verkkokonsultointiasioissa on ollut vuosien ajan yhteistyömme avain”, toteaa General Manager Mikael Sandberg Wärtsilä Servicesta. ”Käytämme Ironnetin palveluita liiketoimintalähtöisesti ja arvostan heidän joustavuuttaan ja palveluasennettaan. Ajan myötä Ironnet on oppinut toimintatapamme ja tänä päivänä he pystyvät hyvin vastaamaan meidän liiketoimintatarpeisiimme –Service Minded –asenne kuvaa minusta hyvin Ironnetia”, Mikael Sandberg mainitsee.

Liiketoimintalähtöinen globaali palvelumuoto vaatii toimivan yhteistyömallin

Ironnet ylläpitää Wärtsilän globaalin palveluverkon valvontajärjestelmää ja hoitaa projektikohtaisia toimituksia suoraan Wärtsilän loppuasiakkaille ympäri maailman.

”Olemme pitkän yhteistyömme aikana kehittäneet toimitusprosessiamme yhdessä Ironnetin kanssa”, kertoo Mattias Nilsson, Senior Expert, Connectivity Services -yksiköstä. ”Olemme löytäneet yhteistyömallin, joka toimii todella hyvin. Tarvittaessa kiireellisetkin toimitukset loppuasiakkaalle hoituvat toiveidemme mukaisesti. Ironnetin omat prosessit ovat kunnossa ja se edesauttaa heitä toimimaan joustavasti ja tarpeen tullen nopeastikin ilman, että laatu kärsii”, Mattias Nilsson mainitsee.

Asiantuntijoiden yhteistyö avainroolissa

Globaalin palveluverkon valvonta vaatii automaation lisäksi myös tarvittaessa asiantuntijoiden varallaoloa. Palvelurajapinnan ulottaminen asiantuntijatasolle on liiketoimintalähtöisen yhteistyön edellytys.

”Meille on tärkeää, että omat asiantuntijamme pääsevät nopeasti puhumaan Ironnetin asiantuntijoiden kanssa”, kertoo General Manager Jonas Blomqvist Wärtsilän Energy Solutions –yksiköstä.

Myös Mattias Nilsson allekirjoittaa asiantuntijoiden tiiviin ja jatkuvan yhteistyön merkityksen: ”Jos meillä on erikoistarpeita ja tarvitsemme tietyn asiantuntijan, on tärkeää, että meillä on suorat yhteydet Ironnetin osaajiin”, Nilsson toteaa.

”Olemme päässeet esittämään omat ideamme ja toivomuksemme ja saaneet keskustelujen kautta Ironnetilta aina hyvät tekniset ratkaisut”, Jonas Blomqvist mainitsee. ”Olemme myös tyytyväisiä, että Ironnetin henkilöstön pysyvyys on ollut vakaa; heidän asiantuntijansa tuntevat Wärtsilän toimintatavat ja vaatimukset”, Blomqvist sanoo.

”Avoin keskustelukulttuuri on toimivan yhteistyön perusta”, toteaa myös Mikael Sandberg ja jatkaa ”Kommunikaatio toimii myös Ironnetin sisällä hyvin – asia tavoittaa tarpeelliset henkilöt”, hän sanoo.

Ironnet on sopivan kokoinen kumppani

Globaali toimintamalli Wärtsilän liiketoiminnan ohjaamana vaatii kumppanilta paitsi joustavuutta ja avoimuutta myös ketteryyttä.

”Ironnet pystyy tarjoamaan meille henkilökohtaista palvelua ja saamme heiltä aina ehdotuksia, kuinka ideamme voisi parhaiten toteuttaa käytännössä”, Mikael Sandberg toteaa.