Case: HSY

”HSY ja Ironnet varmistavat tietoturvan jatkuvalla palvelusopimuksella”

HSY ja Ironnet varmistavat tietoturvan jatkuvalla palvelusopimuksella

HSY tuottaa vesi- ja jätehuollon palveluja ja sen vastuulla on miljoonan ihmisen juomaveden korkea laatu sekä pääkaupunkiseudun asuinkiinteistöjen ja julkishallinnon jätehuollon toimivuus. Kriittinen toimiala asettaa korkeat vaatimukset tietojärjestelmille ja tietoturvalle. HSY on uusinut veden jakelujärjestelmän ja uusimisen yhteydessä päätettiin panostaa vielä lisää tietoturvan parantamiseen.

Ironnetin verkonvalvonta työskentelee 24/7

HSY ja Ironnet ovat tehneet jatkuvan palvelusopimuksen HSY:n IT-infrastruktuurin valvontajärjestelmästä. Verkonvalvonnan avulla kerätään tietoa verkon toiminnasta ratkaisujen kehittämistä, palvelutasojen seurantaa ja vikatilanteiden tehokasta käsittelyä varten.

”Omassa tietohallinnossamme ei ole resursseja tämänkaltaiseen toimintaan,” toteaa HSY:n CIO Mikko Lindholm. ”Ironnetin valvontaohjelmisto hoitaa nyt verkonvalvonnan. Meillä itsellämme on näkymä koko it-infrastruktuuriin ja Ironnet valvoo puolestamme, että palvelu on päällä ympäri vuorokauden,” Lindholm jatkaa.

”Ironnet on meille uusi kumppani. Tutustuimme Ironnetin ratkaisuun kehittäessämme vedenjakelujärjestelmää ja huomasimme, että se sopi hyvin tarpeisiimme,” Mikko Lindholm kertoo.

Monipuoliset ratkaisut merkittävässä tuotantolaitoksessa innostavat Ironnetin asiantuntijoita

Ironnetilla on määrätietoinen laatukäsitys ja aito halu ottaa vastuu kokonaisuuden onnistumisesta. Laadukkuus tarkoittaa huipputason asiantuntijaosaamista, vastuullista toimintaotetta ja sujuvaa yhteistoimintaa kaikkien osapuolten kanssa.

”Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä HSY:n kanssa,” kertoo Matti Kaakkola Ironnetilta. ”Tietoturvallisuuden kehittäminen isossa merkittävässä tuotantolaitoksessa on haastavaa ja erittäin mielenkiintoista. Kokemuksemme tietoturvallisista ja hallituista tietoverkko- ja tunnistusratkaisuista on vahva,” Kaakkola jatkaa.

”HSY:n kanssa olemme yhteistyössä vasta alkutaipaleella, mutta uskomme, että myös heidän kanssaan pääsemme tekemään pitkäjänteistä ja tuloksellista yhteistyötä. Korkea asiakastyytyväisyytemme ja pitkät asiakassuhteet vahvistavat, että olemme onnistuneet pitämään kiinni kirkkaimmasta johtotähdestämme: Asiakas on Ironnetille aina tärkein”, Matti Kaakkola tuumaa.

HSY

HSY tuottaa vesi- ja jätehuollon palveluja pääkaupunkiseudulla. Jätehuolto järjestää asuinkiinteistöjen ja julkishallinnon jätehuollon, hoitaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksen sekä antaa muun muassa lajittelua ohjaavat jätehuoltomääräykset. Vesihuolto toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. HSY puhdistaa kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.

Ironnet Oy

Ironnet on vuonna 1999 perustettu yritysten tietoliikenneratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiantuntemus ja osaaminen verkkoratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa sekä kyky reagoida nopeasti asiakkaan ongelmatilanteessa luovat perustan pitkäaikaiselle ja luotettavalle yhteistyökumppanuudelle.